Impact Magazine

Magazine over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact Magazine zich op een brede groep professionals en andere belangstellenden met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld.

Impact Magazine komt vier keer per jaar uit en een jaarabonnement kost € 27,50.

Heeft u een vraag over dit tijdschrift of wilt u een abonnement: mail naar impactredactie@arq.org

 

Copyright van de artikelen berust bij Impact Magazine en bij de betreffende auteurs.

 


 

Huidige editie: Themanummer Suïcide

Suïcide is een wereldwijd volksgezondheidsprobleem. Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag door zelfmoord. De impact op nabestaanden en de maatschappij is enorm. Dit themanummer van Impact Magazine over de preventie en impact van suïcide is ontwikkeld in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.

Je vindt in deze editie meerdere artikelen in het kader van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, een interview met de Duitse historicus Florian Huber over de zelfmoordgolf in het plaatsje Demmin aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, een artikel over suïcide onder vluchtelingen in lage- en middeninkomenslanden, persoonlijke columns, en nog veel meer.

Deze editie verschijnt in de week van 20 september, maar is nu vooraf te bestellen via kc-oorlog@arq.org (zolang de voorraad strekt).