Impact Magazine

Magazine over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact Magazine zich op een brede groep professionals en andere belangstellenden met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld.

Impact Magazine komt vier keer per jaar uit en een jaarabonnement kost € 27,50.

Heeft u een vraag over dit tijdschrift of wilt u een abonnement: mail naar impactredactie@arq.org

 

Copyright van de artikelen berust bij Impact Magazine en bij de betreffende auteurs.

 


 

Huidige editie: Dreiging

Virussen, kernwapens, fysieke agressie en intimidatie: In dit nummer staat het thema ‘Dreiging’ centraal. Lees over de impact van bedreiging en beveiliging op mensen in een publiek ambt, over de allesomvattende dreiging van kernwapens en over de stigmatisering rondom seksueel geweld in Congo.

Ook vind je in deze editie onder meer een interview met Lisette Mattaar, de nieuwe directeur van vfonds, een interview met Lotte Jensen over de omgang met crises door de eeuwen heen, en een beeldverhaal over de nieuwe online tentoonstelling van het Verzetsmuseum Amsterdam over de Februaristaking. 

Dit themanummer is mede mogelijk gemaakt door de NCTV.