Onze missie

Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld wil vanuit het gedachtengoed van en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en haar getroffenen invulling geven aan thema’s als de psychosociale gevolgen van geweld, maatschappelijke in- en uitsluiting, veerkracht, burgerschap, integratie, zelfzorg voor hulpverleners van geweldsgetroffenen en dergelijke. Doel is vanuit deze thematiek bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving.

Ons tijdschrift

Zojuist verschenen!

Magazine over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen

Uitgelicht

Stichting Pelita: al 70 jaar hulp aan Indische Nederlanders en Molukkers

In november 1947 werd op particulier initiatief Stichting Pelita opgericht. De Stichting nam de zorg op zich voor de ruim 300.000 Indische Nederlanders en 35.000 Molukkers die zich na de oorlog en in verband met de onafhankelijkheidsstrijd gedwongen zagen Nederlands-Indië te verlaten en zich in Nederland te vestigen.
 

In de pers: Publicatie rituelen en verwerking

Wat zijn rituelen? Wat betekenen ze voor mensen en samenlevingen? En helpen ze bij verwerking van schokkende gebeurtenissen?

 

In de pers: persoonlijke impact onderzoek dekolonisatie

In de NRC verscheen op 13 september een opinieartikel over de vraag hoe zijn deelname aan het onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië Arq-onderzoeker Onno Sinke persoonlijk raakt.

In de pers: de doorwerking van WOII over meerdere generaties

In het AD verscheen onlangs een artikel over de manier waarop de Tweede Wereldoorlog nog altijd meerdere generaties bezighoudt. Het maakt deel uit van een serie artikelen over generaties in Nederland.

Workshop ‘Sterven met de oorlog en geweldsproblematiek in de palliatieve terminale zorg’

Voor hospices, VPTZ instellingen, e.a.
De workshop wordt weer – in overleg – aangeboden!