Sterven met de oorlog en geweldsproblematiek in de palliatieve terminale zorg

Een op de praktijk gerichte ('ín company') workshop (voor 12-25 deelnemers) over de invloed van oorlogs- en geweldservaringen op de laatste levensfase en het stervensproces.
Ook kan er een presentatie van 1 uur over dit onderwerp verzorgd worden voor een groep(je)..

Workshop of presentatie: op aanvraag.

Doelgroep:

Hulpverleners in de palliatieve zorg, onder andere verzorgenden, verpleegkundigen  en vrijwilligers

Groepsgrootte: Workshop: 12-25 personen

Inhoud:

In deze ('ín company') workshop staat de invloed van oorlogs- en geweldservaringen op de laatste levensfase en het stervensproces centraal. Hoe herkent u oorlogs- en geweldsproblematiek bij oorlogsgetroffenen, veteranen en vluchtelingen, en hoe kunt u daar adequaat mee omgaan in de palliatieve zorg? Ook is er veel aandacht voor partner, kinderen en de gezinsdynamiek.  

Werkwijze:

Interactieve inleiding, bespreking van praktijkvoorbeelden, werken in subgroepen. 
 

Accreditatie:

Nee  
 

Locatie:

Bij de aanvrager ter plekke  
 

Datum:

In overleg te bepalen  
 

Tijdsbesteding:

Eén dagdeel  
 

Niveau:

MBO / HBO   
 

Kosten:

€ 200,- per workshop, exclusief reiskosten

€ 100,- per presentatie, exclusief reiskosten   

Door subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan ARQ Kenniscentrum Oorlog, vervolging en geweld de workshop, of presentatie tegen een gereduceerde prijs aanbieden.

Inschrijving:

Bent u geïnteresseerd in deze (in company') workshop of lezing, neem dan contact op met ons secretariaat 

T: 088-33 05 190

E-mail: kc-oorlog@arq.org    

of met onze contactpersoon.

Contactpersoon:

Josée Netten  T: 088 - 33 05 172 (ma t/m wo) - E-mail: j.netten@arq.org