Wim Visser

beleidsadviseur

Het overdragen van kennis op het terrein van de psychosociale gevolgen van geweld is de rode draad in het werk van Wim. Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van de kennis van professionals in een organisatie de basis is voor succes. De vorm waarin deze kennis wordt overgedragen hangt af van het beoogde doel, onderwerp en doelgroep. Zijn focus is met name gericht op publicaties, studiedagen, workshops en congressen.

Een ander belangrijk uitgangspunt voor Wim is dat de verworven kennis effectief kan worden ingezet voor het werk. Daarom is de praktische toepasbaarheid voor hem altijd een belangrijk element bij de kennisoverdracht.

Wim studeerde geschiedenis aan de universiteiten van Amsterdam (UvA) en Groningen (RUG) en doorliep tevens de School voor de Journalistiek in Utrecht. Daarnaast specialiseerde hij op het terrein van de communicatie door voorlichtingskunde (Wageningen Universiteit), massacommunicatie en public relations (Universiteit Utrecht) te studeren.

 

088 3305169

w.visser@arq.org