Ouder worden met de oorlog

Tijdens de oorlogsjaren hebben oorlogsgetroffenen in extreme en levensbedreigende omstandigheden verkeerd. Dit soort ervaringen heeft hun leven getekend, hoe dan ook. Aan hun oorlogservaringen heeft een deel van hen klachten en symptomen overgehouden, maar dat niet alleen.

Voor bijna iedereen geldt dat belangrijke naoorlogse ervaringen ook vaak tegen de achtergrond van deze ingrijpende oorlogservaringen worden beleefd. Mensen hebben de neiging deze pijnlijke ervaringen weg te drukken, te verdringen. Dat kost veel mentale energie, die afneemt naarmate mensen ouder worden. Dan kunnen opeens - een kleine aanleiding is vaak al voldoende - deze herinneringen  terugkeren. Dat kan zich op uiteenlopende manieren manifesteren, bijvoorbeeld in de vorm van angst- en paniekaanvallen, agressie, apathie of prikkelbaarheid. Hun omgeving schrikt en weet vaak niet hoe ze dit afwijkende gedrag moeten duiden en hoe ze daar mee moeten omgaan. Ook hulpverleners tasten soms in het duister. Temeer omdat veel van deze klachten a-specifiek zijn. Hoe weet je dat het hier gaat om oorlogsproblematiek en hoe ga je met dit gedrag om?

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld organiseert ('in company') workshops en lezingen over de problematiek van oudere oorlogsgetroffenen voor (vrijwillige) hulpverleners, waarbij herkenning en hantering centraal staan. Maar er kan ook een aanbod op maat worden gedaan voor een specifieke doelgroep of beroepsgroep.

Door subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld de workshop of lezing Sterven met de oorlog en geweldsproblematiek in de palliatieve terminale zorg tegen een gereduceerde prijs aanbieden.

Zie hier ons aanbod.

Wilt u meer informatie over ons aanbod, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Secretariaat: 088-33 05 190 of mail: kc-oorlog@arq.org
Contactpersoon: Josée Netten 088-33 05 172  of mail:  j.netten@arq.org