Emoties en WO2

Workshop over omgaan met emoties in het Tweede Wereldoorlog-veld voor 10-15 deelnemers.

Op aanvraag

Doelgroep:

Medewerkers en vrijwilligers van oorlogsmusea, oorlogsarchieven of andere organisaties of stichtingen, die in contact komen met direct getroffenen, betrokkenen of nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog.

Groepsgrootte 10-15 personen
Doel:

Voor medewerkers en vrijwilligers, ongeacht of zij wel of niet veelvuldig in contact met het publiek komen (bv. naar aanleiding van tentoonstellingen, bijeenkomsten etc.) is het belangrijk om enige kennis te hebben van de mogelijke (oorlogs) achtergrond van bezoekers  en de psychosociale impact daarvan. Dit kan inzicht en begrip geven waardoor men beter in staat is adequaat te reageren op eventuele emotionele reacties bij bezoekers. Ook enige kennis van de invloed van emoties en het omgaan daarmee is van belang.  

Het - soms intensieve - contact met bezoekers met bijvoorbeeld een oorlogsachtergrond of met andere traumatische ervaringen, kan daarnaast voor de medewerker of vrijwilliger zelf indringend zijn. De eigen, soms ook ernstige, ervaringen kunnen hierbij meespelen. Daarom is het belangrijk om aandacht aan zelfzorg te besteden, om zo goed mogelijk met de effecten van aangrijpende verhalen en situaties te kunnen blijven omgaan.  

Inhoud:

In de workshop wordt aandacht gegeven aan de doorwerking van oorlogs- en geweldservaringen (bij bv. oorlogsgetroffenen, veteranen, hun partners en kinderen) en in het omgaan met emoties; van de bezoeker èn van de vrijwilliger of medewerker zelf. Afhankelijk van de tijd kunnen daar vervolgens ook oefeningen mee gedaan worden. Daarnaast is er in het programma ruimte voor reflectie, discussie en evaluatie zodat iedereen weer goed naar huis gaat. 

Werkwijze:

Interactieve workshop met ruimte voor reflectie en discussie  

Accreditatie:

Nee  

Locatie:

Door aanvrager te regelen (In navolging van de richtlijnen van het RIVM dient op de betreffende locatie 1,5 meter afstand te kunnen worden gehouden)

Datum:

In overleg te bepalen  

Duur:

2-3 uur

Informatie:

Secretariaat ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld: 

088-3305190 of kc-oorlog@arq.org
 

Contactpersoon: 

Josée Netten: 088 33 05 172 (ma t/m woe), j.netten@arq.org