Geestelijke zorg en trauma

Geestelijk verzorgers, pastores en predikanten hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Hoe treed je deze mensen tegemoet en wat kun je voor hen betekenen, juist vanuit je eigen deskundigheid?

Training: open inschrijving of op maat.

Doelgroep:

Geestelijk verzorgers, pastores, predikanten en ieder die professioneel mensen begeleidt bij trauma en zingeving/levensbeschouwing.

Inhoud:

Geestelijk verzorgers, pastores en predikanten hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Hoe treed je deze mensen tegemoet en wat kun je voor hen betekenen, juist vanuit je eigen deskundigheid? Op deze vraag geeft de cursus ‘Geestelijke zorg en trauma’ antwoord. Psychologische en theologische verdieping wordt verbonden met de concrete beroepspraktijk.
 

Werkwijze en thema's:

De cursus omvat 4 bijeenkomsten met ieder twee inleidingen en andere werkvormen waarin deelnemers zich de thematiek eigen kunnen maken. De thema's die aan bod komen zijn:

 • bijeenkomst 1: psychotrauma: inleiding en theorie
 • bijeenkomst 2: trauma, levensloop en identiteit
 • bijeenkomst 3: trauma, cultuur en religie
 • bijeenkomst 4: ouderdom en posttraumatische spiritualiteit

Doel:

Deelnemers beschikken na afloop van de cursus over:

 • inzicht in de gevolgen van traumatische geweldservaringen
 • inzicht in de gevolgen van traumatische ervaringen voor de levensloop en zingeving
 • inzicht in de gevolgen van traumatische ervaringen voor de sociale context
 • inzicht in de verbindingen tussen traumatische ervaringen enerzijds en cultuur en religie anderzijds
 • inzicht in de mogelijkheden tot geestelijke zorg bij trauma's

Aanbieders:

De cursus is een samenwerkingsproject van ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion (Vrij Universiteit Amsterdam)

Accreditatie:

Als Post-Academisch Onderwijs van de VU komt de cursus in aanmerking voor accreditatie van de SKGV en kerkelijke nascholingsvereisten (2,5 EC)

Locatie:

Amsterdam

Data:

28 september, 19 oktober, 9 en 30 november 2022.

Tijd:

15.30-21.00 uur

Docenten:

 • Hoofddocent: Prof. dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • 3 Gastdocenten

Literatuur:

 • Handboek posttraumatische stressstoornissen. Eric Vermetten, Rolf J. Kleber, Onno van der Hart (redactie), Uitgeverij De Tijdstroom, 2e druk, 2012.
 • Trauma, geweld en religie, R.R. Ganzevoort, KSGV, 2014
 • Handreiking Rampenspirit, Impact, 2011
 • Handreiking Herdenken, Impact, 2012

Kosten:

De kosten bedragen € 795,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief het cursusboek 'Handboek posttraumatische stressstoornissen'; 'Trauma, geweld en religie'; Handreiking Rampenspirit en Handreiking Herdenken (Impact 2012), evenals koffie/thee en een broodmaaltijd. Er is een korting mogelijk bij 3 of meer aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie. De derde (vierde, vijfde ...) deelnemer betaalt dan € 645,-.

Annulering:

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden, er worden kosten in rekening gebracht. Zie ook de annuleringsvoorwaarden.

Inschrijving:

Bent u geïnteresseerd in deze training, neem dan contact op met ons secretariaat of download het aanmeldformulier

T: 088-33 05 190 - E-mail: kc-oorlog@arq.org    

 

aanmeldformulier

algemene voorwaarden