Alzheimer(café) / Café Doodgewoon

Invloed van traumatische ervaringen in combinatie met dementie op gedrag in de laatste levensfase.

Lezing: op aanvraag.

Doelgroep

Mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners, belangstellenden
 

Inhoud

Inleidende  lezing over de invloed van traumatische ervaringen uit het verleden in combinatie met dementie, op het gedrag van de getroffene.
Deelnemers krijgen inzicht in gevoelens en gedragingen die kunnen voortvloeien uit deze traumatische ervaringen. Ook wordt aandacht besteed aan het effect op de deelnemers zelf, en zij krijgen handreikingen om adequaat om te kunnen gaan met mensen in deze levensfase.
 

Werkwijze

Lezing en discussie
 

Accreditatie

Neen

Locatie

Door aanvrager te regelen
 

Datum

In overleg te bepalen
 

Thema’s

  • het effect van traumatische gebeurtenissen bij het ouder worden
  • de invloed van dementie op een oorlogsgetroffene
  • de invloed van traumatische gebeurtenissen op gezinsverhoudingen
  • het effect van het gedrag van de getroffene op de deelnemer (vrijwilliger/medewerker/mantelzorger)
  • adequate reacties.

Duur:

1 uur

Kosten:

€100,- plus reiskosten 

Inschrijving:

Bent u geïnteresseerd in deze lezing, neem dan contact op met ons secretariaat 

T: 088-33 05 190

E-mail: kc-oorlog@arq.org    

of met onze contactpersoon.

Contactpersoon:

Josée Netten  T: 088 - 33 05 172 (ma t/m wo)  E-mail: j.netten@arq.org