Tom de Ridder, Lies Schneiders en Sytse van der Veen, ‘De naoorlogse generatie’, Themanummer van Icodo Info 1996

Themanummer van Icodo Info met focus op de naoorlogse generatie problematiek.

In dit themanummer is een aantal artikelen uit en over de specifieke hulpverlening voor de naoorlogse generatie en ook over de algemene hulpverlening. De artikelen geven visies op de problematiek en inkijkjes in uiteenlopende 'echolons' waar hulp wordt geboden: het Aanspreekpunt Naoorlogse Generatie, het opbouwwerk en het maatschappelijk werk van een basisinstelling, de praatgroepen, een RIAGG, een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, vrijgevestigde therapeuten en stichting Centrum'45. Ook komt de naoorlogse generatie zelf aan het woord.