Moral injury: voor onderzoekers

 

Duyndam, J. (2020). Moral injury en herstel. Een existentiële verkenning. Tijdschrift voor Herstelrecht, 20, 53 - 59

In tegenstelling tot PTSD is het risico op Moral Injury onderdeel van het gewone leven. Het kan iedereen overkomen. Daarom neemt dit artikel een ‘existentieel’ perspectief in door Moral Injury te relateren aan relaties als fundamentele menselijke conditie. Zo kan empathie bijdragen tot het herstel van Moral Injury. Dit artikel onderzoekt Moral Injury, het herstel ervan en herstelrecht.

 

Farnsworth, J. K., Drescher, K. D., Evans, W., & Walser, R. D. (2017). A functional approach to understanding and treating military-related moral injury. Journal of Contextual Behavioral Science, 6(4), 391-397. 

De auteurs stellen een verfijning van het construct "Moral Injury" voor, waarbij deze stoornis zich duidelijk onderscheidt van PTSS en van gezonde morele processen. Daarbij zien ze Acceptance and Commitment Therapy (ACT) als een veelbelovende therapie.

 

Frankfurt, S., & Frazier, P. (2016). A Review of Research on Moral Injury in Combat Veterans. Military Psychology, 28(5), 318-330. 

In dit overzichtsartikel komen de thema's aan bod, gebaseerd op het Moral Injury-model van Litz en collega's (2009): (a) de definitie, prevalentie en mogelijke correlaties van transgressieve handelingen (bijv. militaire training en leiderschap, gevechtsblootstelling en persoonlijkheid), (b) de relaties tussen transgressieve handelingen en Moral Injury (bijv. zelfverwonding, demoralisatie), en (c) het ontstaan van Moral Injury (bijv. schaamte, schuld, sociale terugtrekking, en zelfveroordeling).

 

Griffin, B., Purcell, N., Burkman, K., & Litz, B. (2019). Moral injury: An integrative review. Journal of Traumatic Stress, 32(3), 350-362. 

De auteurs van dit overzichtsartikel bespreken de verschillende mogelijke gevolgen na blootstelling aan een mogelijk moreel verwondende gebeurtenis en mogelijke behandelingen voor Moral Injury. Ook gaan zij in op het gebrek van consensus over definities en manieren om Moral Injury vast te stellen.

 

Hebert, J.-R. (2020). Bridging the Gap in Moral Suffering Research: a Hermeneutical Discourse Analysis of Moral Injury and Moral Distress Constructs. (Doctor of Psychology in Clinical Psychology Dissertation), The Chicago School of Professional Psychology, United States -- Illinois. ISBN: 9798678121240.

De auteur verricht een analyse van het discours over Moral Injury en Moral Distress en laat zien dat dit twee concepten op een continuum van moreel lijden is - met Moral Health aan het ene uiteinde, Moral Injury aan het andere en  Moral Distress als een overgangspositie, die opgelost kan worden, of verergeren.

 

Heide, J.J. ter (2020). Empathy is key in the development of moral injury. European Journal of Psychotraumatology, Volume 11, 2020 - Issue 1

Er zijn momenteel drie modellen voor de ontwikkeling van morele schade die zich richten op de invloed van attributies, coping en exposure. Hoewel bekend is dat het vermogen tot empathie ten grondslag ligt aan moreel gedrag, bevatten de huidige modellen voor morele verwonding niet expliciet empathie-gerelateerde factoren. In dit artikel wordt gepleit voor het aanvullen van de huidige modellen met het perception-action model of empathy (PAM).

 

Koenig, H. G., Youssef, N. A., & Pearce, M. (2019). Assessment of Moral Injury in Veterans and Active Duty Military Personnel With PTSD: A Review. Frontiers in psychiatry Frontiers Research Foundation, 10, 443. 

Moral Injury is wijdverbreid in een militaire setting en wordt geassocieerd met de ernst van de PTSD-symptomen, angst, depressie en het risico op zelfmoord. Er bestaan talloze tests om verschillende dimensies van Moral Injury te beoordelen, waaronder vijf multidimensionale schalen. Drie multidimensionale maatregelen beoordelen Moral Injury-symptomen alleen (niet gebeurtenissen) en kunnen nuttig zijn om te bepalen of behandelingen gericht op Moral Injury zowel deze als andere vormen van psychische stoornissen, waaronder PTSD, effect hebben.

 

Molendijk, T. (2020). Soldiers in Conflict: Moral Injury, Political Practices and Public Perceptions. [S.l. : s.n.].

Molendijk onderzoekt in haar dissertatie het concept Moral Injury vanuit theoretische en empirische invalshoeken. Haar aandacht gaat uit naar morele, politieke en maatschappelijke dimensies van Moral Injury waardoor zij bijdraagt aan de preventie ervan.

 

Molendijk, T. (2018). Toward an interdisciplinary conceptualization of moral injury: From unequivocal guilt and anger to moral conflict and disorientation. New Ideas in Psychology, 51, 1-8. 

Bij veel onderzoek naar Moral Injury wordt voorbij gegaan aan de aard van de moraal, die verwond is. Er is niet altijd sprake van een eenduidig moreel systeem.

 

Nielsen, M. B., Rosander, M., Blomberg, S., & Einarsen, S. V. (2020). Killing two birds with one stone: how intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observer. International Archives of Occupational and Environmental Health

Wanneer je getuige bent van pesten op het werk, kan dit leiden tot mentale problemen - vooral als je zelf eerder gepest bent. Als je ingrijpt kun je dit tegengaan.

 

Richardson, N. M., Lamson, A. L., Smith, M., Eagan, S. M., Zvonkovic, A. M., & Jensen, J. (2020). Defining Moral Injury Among Military Populations: A Systematic Review. Journal of Traumatic Stress

Dit systematische review richt zich op definities van Moral Injury bij militaire populaties. Maar een klein deel van de gevonden definities zijn gestoeld op empirisch onderzoek, wat volgens de auteur betekent dat er meer onderzoek nodig is om de validiteit en betrouwbaarheid van het construct te versterken.

 

Usset, T. J., Gray, E., Griffin, B. J., Currier, J. M., Kopacz, M. S., Wilhelm, J. H., & Harris, J. I. (2020). Psychospiritual Developmental Risk Factors for Moral Injury. 11(10), 484.  

Er is steeds meer ondersteuning voor de hypothese dat psychospirituele ontwikkeling, en meer specifiek post-conventionele religiositeit, verband kan houden met Moral Injury. Veteranen die traditionele religies hadden verlaten, rapporteerden hogere scores op de Moral Injury Questionnaire dan aanhangers van traditionele religies, en veteranen die nieuwe religies zowel aanhangen als hebben verlaten.

 

Williamson, V., Stevelink, S. A. M., & Greenberg, N. (2018). Occupational moral injury and mental health: systematic review and meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 212(6), 339-346. 

De auteurs hebben in dit overzichtsartikel gekeken naar onderzoek over de invloed van mogelijk moreel verwondende gebeurtenissen in een beroepscontext op de geestelijke gezondheid van professionals. Het meeste onderzoek gaat over militairen en veteranen, aanvullend onderzoek onder professionals in de burgermaatschappij is nodig om meer te kunnen zeggen over de relaties tussen gebeurtenissen en gezondheid.

 

Op de hoogte blijven?

De ARQ-bibliotheek | Information Support houdt de literatuur bij over Moral injury. Bent u geïnteresseerd in deze attendering? Stuur dan een mail naar bibliotheek@arq.org, met als onderwerp: Alertering Moral Injury