Generaties en trauma: voor geïnteresseerden

 

Webster, B. (2021). Het helen van de moederwond. Ontdek je innerlijke moeder. Eeserveen, Uitgeverij Mens.
Het helen van de moederwond onderzoekt de persoonlijke, culturele en wereldwijde gevolgen van intergenerationeel trauma. Het laat zien hoe het van moeder op dochter wordt doorgegeven en hoe we deze destructieve cyclus kunnen doorbreken.

 

Oomen, F. (2021). Hoe overleven we? Een verhaal over intergenerationeel trauma en heling. Nijgh & van Ditmar.

Deze graphic novel is een autobiografische zoektocht naar de oorzaken en gevolgen van seksueel misbruik en hoe de keten te doorbreken van intergenerationeel trauma.
Pascalle Bonnier heeft voor het Uur van de Wolf een documentaire gemaakt over het ontstaansproces van dit boek. 2Doc, 56 min.

 

Dijkstra, S. (2020). Repareren aan en tussen generaties. Intergenerationeel trauma. PsychoSociaal Digitaal (2): 56-61.
Naast positieve kwaliteiten worden er ook (gedrags)problemen van generatie op generatie overgedragen zoals alcoholisme, psychiatrische problemen, trauma en geweld. Niet iedereen in de volgende generatie draagt deze problemen in zich, maar bijvoorbeeld het risico op mishandeling is wel zes keer zo groot. Het gaat hier dan zowel om herhaald slachtofferschap als om toekomstig daderschap, en soms om beide.

 

Steketee, M. (2017). De olifant in de (kinder)kamer. Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen: hoe doorbreken we de cirkel. Verwey-Jonker Instituut
Zo’n 119.000 kinderen in Nederland worden mishandeld in het gezin waarin zij opgroeien. In haar inaugurele rede gaat Steketee in op de oorzaken waarom we kindermishandeling als probleem niet goed kunnen herkennen en soms niet willen erkennen. Hoe verbeteren we dat? Hoe kunnen we deze kinderen beschermen en voorkomen dat zij later dit patroon herhalen?

 

Aktar, E. (2016). Exposure to Parents' Negative Emotions in Early Life as a Developmental Pathway in the Intergenerational Transmission of Depression and Anxiety. Universiteit van Amsterdam.

In deze dissertatie onderzoekt Aktar de invloed van de depressie en angst van ouders op de socio-emotionele ontwikkeling van zeer jonge kinderen. Er blijkt inderdaad een invloed te zijn op het gedrag van de kinderen en hun verwerking van emoties.
 

Kerkhof, M. van de (2010). De invloed van intergenerationele overdracht van traumaklachten op de psychische gezondheid van kinderen
Dit masteronderzoek (samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en Centrum'45) is een vergelijkende psychologische studie naar de geestelijke gezondheid van jonge kinderen van door oorlog getroffen vluchtelingen en asielzoekers. Onderzocht is of er een relatie bestaat tussen de psychische klachten van ouders en de emotionele en/of gedragsproblemen van hun jonge kinderen. Bekeken is wat de centrale factor is in de overdrachtsrelatie.