Themadossiers

Op deze pagina vindt u themadossiers over verschillende thema's die in het werk van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld in het bijzonder van belang zijn.

De themadossiers worden samengesteld door de ARQ-bibliotheek | Information support en daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en expertise van samenwerkingspartners, zowel binnen ARQ als daarbuiten. De themadossiers worden algemeen ingeleid en bevatten uitgebreide bronnen- en literatuurlijsten over het thema voor meerdere doelgroepen, zoals onderzoekers, zorgprofessionals en geïnteresseerden.