Simone Berger, Istori Kita. Jouw familiegeschiedenis: ontdek je familiegeschiedenis met je (groot)ouders, maak Indische, Molukse, Chinees-Indische en Hollandse herinneringen aan Nederlands-Indië weer levend!, Aerial Media Company, Tiel 2016

Dit boek is een leidraad om met behulp van specifieke vragen over verschillende onderwerpen (groot)ouder(s) en/of andere familieleden te laten vertellen over ‘toen’.

Istori Kita, jouw familiegeschiedenis, is een informatief boek over het leven in Nederlands-Indië en/of Indonesië met oude affiches, foto’s uit vervlogen tijden en korte begeleidende teksten over de Japanse bezetting, de Bersiapperiode tot en met het dekolonisatieproces en de soevereiniteitsoverdracht. Voor als je nieuwsgierig bent naar de familieverhalen van je grootouders of ouders die in Nederlands-Indië zijn geboren en opgegroeid. Of als de verhalen bekend zijn, maar nog nooit zijn vastgelegd. Als er hiaten zitten in het persoonlijke verhaal over die bijzondere en bewogen periode, of als daar juist over gezwegen wordt. Het boek kan worden aangevuld met persoonlijke foto’s, brieven en citaten van familieleden.