Simon Hammelburg, Van binnen is alles stuk. Herinneringen van vernielde generaties, Uitgeverij Aspekt 2018

Roman, gebaseerd op interviews met Holocaustoverlevenden en hun kinderen.

Het leven van de zogeheten tweede generatie (en de generaties daarna) wijkt af van hun leeftijdsgenoten. Oorlog en vervolging houdt hen in de greep, hoezeer zij ook proberen een 'gewoon' leven te leiden. De auteur maakt inzichtelijk hoe het voelt om de erfenis van vervolging en massamoord te moeten dragen en weet een leefwereld op te roepen van hemzelf en zijn generatiegenoten.
Deze ervaringen en de vele interviews die hij heeft gehad met Holocaustoverlevenden en hun kinderen presenteert hij in dit boek dat in romanvorm geschreven is.