Saskia Goldschmidt, Verplicht gelukkig. Portret van een familie, Cossee, Amsterdam 2011

Verslag door de auteur, theaterdocente en actrice, van haar speurtocht naar de joodse familie van haar vader.

Als de auteur op 53-jarige leeftijd overspannen raakt, besluit ze de nooit vertelde verhalen van haar vader en zijn joodse familie te achterhalen. Zelf heeft hij nooit hierover met zijn niet-joodse tweede vrouw en zijn kinderen gepraat. Zij mogen niet klagen, niet ziek of zwak mogen zijn, want 'zij hebben niets meegemaakt'. Hun hele leven wordt bepaald door zijn ervaringen o.a. in het kamp Bergen-Belsen. De auteur komt er stukje bij beetje achter dat zijn oorlogservaringen ook haar hebben gevormd.