Patricia Dashorst, "Kinderen van ouders met traumatische ervaringen, hoe gaat het met ze?" Kombi Nieuwsbrief, (2009). 43, p. 7-12

Dit artikel gaat over de ervaringen bij Centrum '45 met het behandelen van de naoorlogse generatie en wat er uit onderzoek over bekend is.

De auteur geeft in dit artikel enkele kenmerkende gezinssituaties van cliënten van de naoorlogse generatie weer. Zij beschrijft de specifieke problematiek van de naoorlogse generatie en welke klachten deze ontwikkelt. Daarnaast komen loyaliteit, schuld- en schaamtegevoelens, hechtings- en intimiteitsproblematiek, identiteits- en agressieregulatieproblemen aan de orde. Tot slot gaat zij kort in op de behandeling van deze generatie.