Anne-Vicky Carlier

Medewerker kennis- en documentatiecentrum

Anne-Vicky Carlier is medewerker van het kennis- en documentatiecentrum van de ARQ-bibliotheek bij het ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Ze draagt zorg voor de dagelijkse uitvoering van de bibliotheekadministratie en de daarbij horende dienstverlening. Je ontvangt het artikel of het boek dat je zoekt, van haar.  Tevens zorgt ze ervoor dat de catalogus en psychotraumanet, de portal naar informatie over ingrijpende gebeurtenissen, up to date zijn.

Hiervoor heeft ze 18 jaar gewerkt als bibliotheekmedewerker en later als medewerker van het kenniscentrum bij het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg.

a.v.delgrange@arq.org

Aanwezig: ma t/m do