Geschiedenis

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld is de rechtsopvolger van Cogis dat in 2005 werd opgericht als opvolger van ICODO (Informatie- en Coördinatie Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen). ICODO was in 1980 bij wet ingesteld als vraagbaak en aanspreekpunt voor oorlogsgetroffenen en professionele en vrijwillige hulpverleners.

Cogis sloot zich in 2011 aan als partner in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en was sindsdien een van de kennisorganisaties binnen ARQ op het terrein van de psychosociale gevolgen van geweld. Haar opvolger ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld opereert eveneens op dit werkterrein, maar legt vanuit de opgebouwde expertise een sterkere nadruk op maatschappelijke thema’s. Ze wil vanuit het gedachtengoed van en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en haar getroffenen met name invulling geven aan actuele maatschappelijke thema’s met als doel bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving. 

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld ontvangt een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.