Dit doen we

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld ondersteunt het WO2-veld en getroffenen van oorlog en geweld (waaronder ook veteranen) met praktisch beleidsonderzoek, vorming van netwerken en concrete adviezen.

Beleidsonderzoek

Samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei vormt ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld een beleidsonderzoeksgroep. Een multidisciplinair team van beleidsonderzoekers van beide instellingen doet onderzoek naar hedendaagse vraagstukken die samenhangen met de herinnering, herdenking en verwerking van oorlog, vervolging en geweld.

De resultaten van het onderzoek worden omgezet in concrete beleidsaanbevelingen en publicaties voor organisaties werkzaam in het WO2-domein. Dit kunnen overheidsinstellingen zijn, maar ook herinneringscentra, musea, organisaties van getroffenen en andere organisaties die te maken hebben met  de (herinnering aan) de Tweede Wereldoorlog. De onderzoeksgroep doet dit in samenwerking met het NIOD, het Netwerk Oorlogsbronnen en andere relevante partners uit het WO2-domein. Bij het onderzoek wordt ook nauw samengewerkt met ARQ-partners als ARQ Centrum ’45. ARQ-hoogleraar Ismee Tames (tevens verbonden aan het NIOD en de Universiteit Utrecht) is nauw betrokken bij de invulling van de onderzoeksthema’s.

Netwerken WO2-getroffenen

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld werkt intensief samen met verschillende organisaties uit het WO2- en veteranenveld. Samen met de ARQ-partners Pelita en Stichting 1940-1945 worden bijeenkomsten en conferenties van 1WO2 georganiseerd, en wordt het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG) ingevuld. Ook biedt het Kenniscentrum ondersteuning aan het derdegeneratienetwerk Wij Herdenken. 

Kennisverspreiding

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld vertaalt beleidsonderzoek over de impact van oorlog ook naar een breder publiek met het doel om kennis en bewustzijn over de doorwerking van oorlog in de samenleving te versterken. Dit gebeurt onder meer door middel van het tijdschrift Impact Magazine, en cursussen, trainingen, workshops, presentaties en congressen. Ook beschikt de organisatie over een uitgebreide bibliotheek die gespecialiseerd is in zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen, met de nadruk op de psychische en sociale gevolgen van oorlog, vervolging en geweld.