Dit doen we

Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld ondersteunt het WOII veld, getroffenen van oorlog en geweld (waaronder ook veteranen) met praktisch beleidsonderzoek, vorming van netwerken en concrete adviezen aan het veld.

Daarnaast verzorgt het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld cursussen, trainingen, workshops, presentaties en congressen. Ook beschikt de organisatie over een uitgebreide bibliotheek die gespecialiseerd is in zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen, met de nadruk op de psychische en sociale gevolgen van oorlog, vervolging en geweld.

Beleidsonderzoek

Samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei vormt Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld een beleidsonderzoeksgroep. Beleidsonderzoekers van Arq en het Nationaal Comité 4 en 5 mei doen samen onderzoek naar hedendaagse vraagstukken die samenhangen met de herinnering, herdenking en verwerking van oorlog, vervolging en geweld. Het onderzoek richt zich op vragen of problemen in het WOII-veld. De resultaten van het onderzoek worden omgezet in concrete beleidsaanbevelingen en publicaties voor organisaties werkzaam in het WOII-domein. Dit kunnen overheidsinstellingen zijn, maar ook herinneringscentra, musea, organisaties van getroffenen en andere organisaties die te maken hebben met  de (herinnering aan) de Tweede Wereldoorlog. De onderzoeksgroep doet dit in samenwerking met het NIOD, het Netwerk Oorlogsbronnen en andere relevante partners uit het WOII-domein.

Netwerken WOII-getroffenen

Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld werkt intensief samen met verschillende organisaties en instituten uit het WOII- en veteranenveld. Samen met de Arq-partners Pelita en Stichting 1940-1945 organiseren wij de bijeenkomsten en conferenties van 1WO2, en wordt het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG) ingevuld.