Oorlogsgetroffenen

Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld ondersteunt actief het Netwerk 1WO2, waarin een groot aantal vrijwilligersorganisaties van oorlogsgetroffenen (Europa en Azië) samenwerken. Belangrijk doel van deze samenwerking is om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden door met name jongere generaties bij allerlei activiteiten te betrekken, waaronder herdenkingen.

Daarnaast ontplooien wij ook activiteiten waarin oorlogsgetroffenen direct, of indirect via intermediairs, door ons ondersteund worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van cursussen, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten.