WO2-getroffenen en hun organisaties

De sporen, trauma’s en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd aanwezig in onze samenleving. Het massale geweld van de oorlog, de vervolging en de schendingen van de democratische rechtsstaat hebben diepe wonden geslagen die generaties lang doorwerken.

Nog altijd is er in Nederland een aanzienlijke groep die de oorlog op jongere leeftijd aan den lijve heeft meegemaakt. Een deel van hen heeft zich verenigd in een grote variëteit van vrijwilligersorganisaties, elk met hun eigen achtergrond, die het belangrijk vindt uit te dragen: dit nooit weer.

De duurzaamheid van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog zal afhankelijk zijn van het vermogen om mee te bewegen en zich aan te passen aan de behoeftes van nieuwe generaties en waar mogelijk hen te betrekken bij vrijwilligersactiviteiten. In dat kader is er recent het Netwerk 1WO2 opgericht, waarin er een unieke samenwerking is ontstaan tussen vrijwilligersorganisaties gericht op de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Azië. Het Netwerk 1WO2 heeft als doel een bijdrage te leveren aan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog nu en in de toekomst, om zodoende de herinnering aan deze gebeurtenis levend te houden.

 

foto: Maria Austria Instituut/HH