Zero suicide: een loze belofte?

19 januari 2021

Sinds een paar jaar schaart 113 Zelfmoordpreventie zich achter de beweging van ‘Zero suicide’. Het ministerie en aardig wat GGZ-instellingen steunen deze nieuwe aanpak, maar die wekt ook wrevel en boosheid bij nabestaanden en hulpverleners.

Zero suicide is uitgegroeid tot een internationale beweging, die ook in Europa en Nederland vaste voet aan de grond heeft gekregen. Via het netwerk Supranet ggz houden de Nederlandse ggz en zestien instellingen elkaar op de hoogte van de laatste statistieken en wapenfeiten. Maar is het streven naar nul zelfmoorden een zinnig streven of een loze belofte? Lees er hier meer over

Bron: Trouw, 19 januari 2021