Waarom het zo moeilijk is om geweld in de zorg te bestraffen

4 november 2019

Geweld tegen hulpverleners in de jeugdzorg blijft vaak onbestraft. Het probleem speelt ook in andere zorgsectoren. Hoe komt dat? 

Als zorgverleners (zowel in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg als de geestelijke gezondheidszorg) aangifte doen verbale of fysieke agressie krijgen ze vaak te horen dat justitie niet genoeg capaciteit heeft om alle zaken te behandelen. [...] De reden dat veel aangiftes van geweld in de zorg geseponeerd worden, is twijfel aan de toerekeningsvatbaarheid van geweldplegers. Lees meer over de redenen

Bron: Trouw, 4 november 2019


Lees ook:
Hulpverleenster in jeugdzorg doet haar verhaal: ‘Bedreigingen worden steeds persoonlijker’, Eindhovens Dagblad, 5 november 2019