Waarom de wet voor gedwongen behandelingen niet werkt

22 juli 2020

De Wet verplichte ggz moest gedwongen behandeling voor mensen met ernstige psychische stoornissen beter regelen, maar veroorzaakt in de praktijk vooral frustratie en verwarring. Hoe een idealistische wet een bureaucratisch gedrocht werd.

De nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’, die 1 januari inging, bepaalt dat mensen, voordat ze een gedwongen behandeling opgelegd krijgen, aan de burgemeester hun verhaal moeten kunnen doen. In de praktijk besteden gemeenten deze hoorplicht massaal uit: aan de GGD, aan een ggz-instelling of aan een private partij. Lees in dit artikel meer over de nieuwe Wet verplichte ggz, o.a. over de 'hoorplicht'.

Bron: Trouw, 22 juli 2020


Lees ook:
Nieuwe wet zorgt voor onveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg. ‘Zo wordt de ggz een afvoerputje’, Trouw, 22 juli 2020