Vrouwen plegen even vaak huiselijk geweld als mannen

30 October 2020

Steeds meer meisjes en vrouwen komen vanwege geweldsdelicten in aanraking met justitie. Behandelingen houden onvoldoende rekening met verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geweldplegers.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen zich even vaak schuldig maken aan geweld naar hun huisgenoten (partner, kinderen, ouders, broers of zussen) als mannen. Wel leidt geweld door vrouwen doorgaans tot minder ernstig letsel en worden vrouwen veel minder vaak gearresteerd en veroordeeld dan mannen. Waarom is het zo moeilijk om vrouwen als dader van geweld te zien? Lees het hier

Bron: Sociale Vraagstukken, 30 oktober 2020