Visie zorgverzekeraars op de ggz in 2025

21 juli 2020

Zorgverzekeraars presenteren gezamenlijk in De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg zes ambities voor betere behandeling, bekostiging en samenwerking van de ggz met onder meer huisartsenzorg en het sociaal domein.

Zorgverzekeraars presenteren in de visie zes ambities voor de ggz in 2025:

  1. Zorgverzekeraars willen de trend van onderbehandeling van zware klachten en overbehandeling van lichte klachten keren.
  2. Samen met het ggz-veld worden goede, bewezen praktijken ontwikkeld, op grotere schaal toegepast en via de nieuwe bekostigingssystematiek per 2022 gefinancierd.
  3. Zorgverzekeraars zetten in op het verbeteren van de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de ggz-sector en het versterken van het sociaal domein en de eerste lijn.
  4. Zorgverzekeraars vragen de Rijksoverheid om de gemeentelijke overheden via het Gemeentefonds voldoende en stabiel te financieren om hun taken waar te kunnen maken.
  5. De Rijksoverheid moet een heldere uitspraak doen over de afbakening van de aanspraak geneeskundige ggz in de Zorgverzekeringswet.
  6. De Rijksoverheid moet kwalitatieve toetredingsdrempels voor zorgaanbieders mogelijk maken.

Lees meer

Bron: Zorgverzekeraars Nederland, 17 juli 2020