Verleng begeleiding en opvang AMA's tot 21 jaar

17 november 2021

De opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) na 18 jaar is voor de verantwoordelijke ministeries, VNG en Nidos op dit moment onderwerp van gesprek. Gezien de urgentie van de problematiek van jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning, leggen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman drie aanbevelingen op tafel bij deze gesprekspartners.

Begin 2022 wordt een onderzoek gepresenteerd naar de ondersteuning van amv's rondom en in de eerste jaren na 18 jaar.begin 2022 wordt een onderzoek gepresenteerd naar de ondersteuning van amv's rondom en in de eerste jaren na 18 jaar. Lees hier alvast meer

Bron: De Kinderombudsman, 17 november 2021