Vastzetten illegale vreemdeling leidt niet tot vrijwillige terugkeer

22 april 2021

Het opsluiten van vreemdelingen is nauwelijks effectief, het leidt er zelden toe dat mensen uit zichzelf teruggaan naar hun land van herkomst meldt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Het adviesorgaan ziet andere mogelijkheden om met lichtere maatregelen terugkeer te stimuleren, zoals een meldplicht.

Het doel van de opsluiting is om vreemdelingen te laten vertrekken, het liefst zelfstandig, desnoods gedwongen via uitzetting. Bijna tweeduizend opgesloten vreemdelingen moesten worden vrijgelaten, omdat de overheid fouten had gemaakt. Lees meer over het uitzetten van illegale vreemdelingen

Bron: NOS, 22 april 2021