Uitvoerbaarheid van codewoord ‘masker 19’

14 mei 2020

Met het recent geïntroduceerde codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld discreet om hulp vragen bij hun apotheek. Maar lang niet alle apothekers zijn voorbereid op die maatregel, blijkt uit een rondgang van Trouw.

Apothekers hebben twijfels over de uitvoering van ‘masker 19' in de praktijk. Een deel denkt dat de bekendheid van het codewoord slachtoffers zal afschrikken om huiselijk geweld te melden. Ook zegt een deel van de medewerkers dat zij niet genoeg training te hebben gehad om slachtoffers op te vangen. Lees meer over de uitvoerbaarheid

Bron: Trouw, 14 mei 2020