Tweede onderzoeksagenda Suïcidepreventie aangeboden

10 September 2021

De Tweede onderzoeksagenda Suïcidepreventie is op Wereldsuïcidepreventiedag aangeboden aan het ministerie van VWS. Hierin wordt nadrukkelijk gevraagd om voorrang te geven aan implementatiegericht onderzoek van kansrijke interventies en vroegsignalering. Daarbij wordt gepleit voor domein- en discipline-overstijgende samenwerking.
 

Deze geactualiseerde onderzoeksagenda geeft een overzicht van lopend en afgerond onderzoek van de laatste 10 jaar. De wens is dat de opgedane kennis ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd in de praktijk. Lees verder

Bron: ZonMw, 10 september 2021