‘Trans vluchtelingen vragen eigen benadering in asielprocedure’

20 October 2021

Nu worden transgender vluchtelingen in de asielprocedure nog op één hoop gegooid met homoseksuele asielzoekers, maar dat moet anders, volgens een recent onderzoek. „Het ‘homokader’ past niet zo goed op de ervaringen die trans mensen hebben gehad.”

Transcript from the margins is een onderzoek naar de ervaringen van transgender latina’s in de asielprocedure en hoe hun aanvragen beoordeeld worden. De onderzoekers schatten dat jaarlijks zo’n 50 tot 75 trans personen asiel aanvragen in Nederland. Op dit moment hanteert de IND, die het asielbeleid uitvoert, één werkinstructie voor de beoordeling van aanvragen van alle lhbti’ers. De onderzoekers pleiten voor een ‘trans-specifieke’ behandeling voor deze groep vluchtelingen. Lees er hier meer over

Bron: NRC, 20 oktober 2021