Toename stress in gasgebied Groningen

25 januari 2022

De gezondheid van Groningers met aardbevingsschade is het afgelopen jaar verslechterd vergeleken met eerdere jaren. Ook daalt het vertrouwen in de overheid, meldt de Rijksuniversiteit Groningen op basis van twee panelmetingen in het langlopende onderzoeksproject Gronings Perspectief.

Zelf zeggen bewoners dat trage en als oneerlijk ervaren procedures en langdurige onzekerheid hen kwetsbaar maakt. Vandaag verschijnt een nieuw onderzoeksrapport over: De psychosociale impact van schade en versterking. Artikel in Trouw

Bron: Trouw, 25 januari 2022