Toekomstperspectief voor ongedocumenteerden

23 September 2020

Vijfhonderd ongedocumenteerde asielzoekers worden opgevangen door de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Amsterdam. Dit proefproject moet ongedocumenteerden een toekomstperspectief bieden.

Samen met een zogenoemde casemanager kijken ze of een nieuwe asielaanvraag mogelijk is of dat ze gaan werken aan terugkeer naar het land van hun herkomst. Lees meer over dit project

Bron: Parool, 23 september 2020


Sinds 1 juli 2019 doen de gemeenten Amsterdam, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven mee aan de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Dit proefproject is in de plaats gekomen van de bed-bad-broodvoorzieningen voor ongedocumenteerden die ongedocumenteerden weinig tot geen perspectief te bieden had.