Tijd voor schoollessen over omgaan met emoties

29 februari 2020

Leerlingen die last hebben van stress of schooldruk ervaren, presteren minder goed dan leerlingen zich wel goed voelen. Het hebben van psychische problemen op jonge leeftijd leidt vaak tot lichamelijke en psychische problemen op latere leeftijd, waaronder slaapproblemen, depressieve stoornissen en alcohol- en druggebruik. Goede sociaal-emotionele vaardigheden zorgen ervoor dat leerlingen beter opgewassen zijn tegen de problemen en verleidingen in het leven.

Uit Amerikaans onderzoek onder jongeren van groep 7 tot het eindexamenjaar blijkt dat leerlingen die sociaal-emotionele vaardigheden hebben geleerd gemiddeld betere cijfers halen dan leerlingen die dat niet krijgen geleerd. Daarnaast zijn deze leerlingen meer gemotiveerd, vertonen beter gedrag en verzuimen minder vaak. Op scholen waar aandacht is voor sociaal-emotionele vaardigheden, is minder sprake van pesten en een beter schoolklimaat.
Het Trimbos-instituut pleiten voor meer aandacht voor deze vaardigheden in Nederland. De vraag is nog wel: wat maakt dat het werkt? Lees verder

Bron: Trimbos Instituut, 29 februari 2020