Tien jaar onderzoek naar Eritrese vluchtelingen

4 maart 2020

Haar onderzoek naar mensenhandel in de Hoorn van Afrika legde een crimineel netwerk bloot, maar resulteerde ook in een rechtszaak. Met Univers maakt TiU-hoogleraar Mirjam van Reisen de balans op van tien jaar onderzoek en blikt ze vooruit

[...] Ze ziet dat Afrika vaak wordt versimpeld, zowel in politiek beleid als in de publieke discussie. Van Reisen ziet het als haar wetenschappelijke plicht om een genuanceerd verhaal te bieden. Lees hier het artikel over haar onderzoek

Bron: Univers Tilburg University, 4 maart 2020