Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten

9 april 2018

De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. Dat stellen het Trimbos-instituut en het RIVM in de rapportage ‘Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg’ die staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten op het gebied van depressie.

Jaarlijks heeft ruim een half miljoen volwassenen in de leeftijd van 18-64 jaar een depressie. [...]
Hoewel er veel kennis beschikbaar is, ontbreekt tegelijkertijd belangrijke informatie. Lees meer en download de rapportage

Bron: Trimbos instituut, 9 april 2018


Jongeren filmen zichzelf en maken depressies bespreekbaar, AD, 10 april 2018
In het nieuwe BNNVARA-programma True Selfie filmen acht jongeren met psychische problemen hun eigen leven. Psycholoog Erik Jongman is bij het programma en proces betrokken.