Te weinig aandacht psychische gezondheid van statushouders

9 September 2021

Hoewel de lichamelijke gezondheid van nieuwkomers met een tijdelijke verblijfsvergunning (statushouders) relatief goed is, is dit veel minder het geval met de psychische gezondheid. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het tekort aan gespecialiseerde zorg die is afgestemd op de cultuur en achtergrond zoals rondom PTSS Posttraumatische Stressstoornis of traumaverwerking.

Ook het op tijd signaleren en voorkomen van psychische gezondheidsproblemen krijgen (te) weinig aandacht. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -onderzoek naar de gezondheid van statushouders.  Een zogenaamde policy brief (rapport) met de belangrijkste aanbevelingen van de afgelopen jaren op het gebied van geestelijke gezondheid, is vandaag verschenen als afsluiting van een meerjarig project over de positie en leefsituatie van statushouders die vanaf 2014 naar Nederland kwamen. Lees er hier meer over

Bron: RIVM, 9 september 2021