‘Steden kunnen de Europese asiel-impasse doorbreken’

13 februari 2020

Migratieonderzoekers Jeroen Doomernik en Vincenzo Gomes onderzochten hoe de Europese migratie-impasse doorbroken kan worden en werden positief verrast door hun eigen bevindingen. ‘Veel steden hebben zich solidair getoond met vluchtelingen en zijn bereid mensen op te vangen.’

[...] Het alternatief dat Doomernik en Gomes voorstellen: niet gaan zitten wachten tot iedereen meebeweegt, maar beginnen met partijen die wel willen, vooral de Europese steden. Het doel daarbij is om in ieder geval het EU-asielrecht en het Vluchtelingenverdrag van de Geneefse Conventies na te leven. In dit artikel beschrijven de onderzoekers met welke insteek ze aan hun onderzoek begonnen en wat de bevindingen zijn.

Bron: Vrij Nederland, 13 februari 2020


Lees ook:
Nieuwe vluchtelingenstroom in Syrië: ‘apocalyptische situaties’, Elsevier Weekblad, 11 februari 2020