Sociale en emotionele steun aan kinderen na een geweldssituatie

6 november 2020

De PO-Raad, VNG, Nationale Politie en Veilig Thuis zijn op verzoek van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis met elkaar in gesprek gegaan over manieren waarop kinderen na een geweldssituatie steun kunnen ontvangen.

Eén van die manieren is de aanpak Handle with care. Handle with care is een samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en/of leerplicht en Veilig Thuis. Politie kan daarbij aansluiten wanneer dat past bij de prioriteiten die zijn vastgesteld in de lokale driehoek. Lees meer

Bron: Rijksoverheid, Ministerie van VWS, 6 november 2020