Schadevergoeding voor slachtoffers geweld Jeugdzorg

4 januari 2021

Wie slachtoffer is geworden van geweld in de jeugdzorg, kan sinds 1 januari aanspraak maken op een een financiële tegemoetkoming van 5000 euro. De regeling is bedoeld voor kinderen die tussen 1945 en 2019 in een pleeggezin of instelling verbleven en daar slachtoffer werden van geweld of misbruik. De aanvraag kan tot december volgend jaar worden ingediend.

Uit onderzoek (juni 2019 gepresenteerd door commissie De Winter) is gebleken dat driekwart van de kinderen die na de Tweede Wereldoorlog in de pleegzorg zaten, te maken hadden gehad met fysiek, verbaal (vernedering of geestelijke mishandeling) of seksueel geweld. Lees verder

Bron: NOS, 4 januari 2020