Rijk en gemeenten samen tegen overlastgevende asielzoekers

3 december 2019

De meeste asielzoekers in Nederland gedragen zich netjes en veroorzaken geen problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter voor problemen, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging.

Rijk en gemeenten zijn samen aan zet om overlast door asielzoekers tegen te gaan. Dat is nodig om het draagvlak in de samenleving te behouden voor asielzoekers die onze bescherming echt nodig hebben. Aldus het Rijk. Lees hier meer over de aanpak

Bron: Rijksoverheid, 3 december 2019