Rechter: Misbruikrapport Jehova's mag gepubliceerd

23 januari 2020

Een rapport over seksueel misbruik en aangiftebereidheid bij Jehova's getuigen mag gepubliceerd worden, heeft de rechter donderdag bepaald. Jehova's waren naar de rechter gestapt om de publicatie van de Universiteit Utrecht (UU) te voorkomen. Zij vonden het rapport "wetenschappelijk en feitelijk onjuist en lasterlijk en zeer beledigend".

Het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, richt zich onder meer op hoe er binnen de kerk wordt omgegaan met misbruik. Lees meer

Bron: nu.nl, 23 januari 2020


Lees ook:
Onderzoekers: plaats Jehova’s onder verscherpt toezicht van de staat, AD, 23 januari 2020
Waarom de Jehovah’s Getuigen vol op het juridische orgel gaan, Trouw, 24 januari 2020, De Jehovah’s Getuigen leggen zich onder geen voorwaarde neer bij de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek. Ze stappen opnieuw naar de rechter. Is er een verklaring voor hun reactie?
Als er geen excuses komen van de Jehovah's Getuigen, wordt het een andere discussie’, Trouw, 24 januari 2020, Interview met PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: 'Als de Jehovah’s Getuigen weigeren een meldpunt in te stellen, moet het strafrecht er aan te pas komen'.

Het Bijbelse standpunt van Jehova's Getuigen over de bescherming van kinderen, Rijksoverheid, 32/1