Racisme is een mokerslag voor de mentale gezondheid

18 juli 2020

Racisme was voor Zainab de aanleiding om in therapie te gaan. Het onderwerp bespreekbaar maken kan volgens haar veel leed voorkomen. ‘Dat het stilgezwegen werd, maakte de pijn alleen maar erger.’

Het is een groot probleem, zegt psychiater Forugh Karimi over mensen die in de geestelijke gezondheidszorg belanden door racistische bejegening. Ze is voorzitter van de afdeling Transculturele Psychiatrie bij de NVvP. Dat racisme een belangrijke oorzaak is van psychisch lijden, is wetenschappelijk bekend. Met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is dit onderzocht. Enkele onderzoeken in Nederland laten ook zien dat discriminatie op basis van huidskleur een verhoogd risico geeft op onder meer een depressie- of angststoornis. Lees verder, o.a. ook over racisme als maatschappelijk probleem.

Bron:Trouw, 18 juli 2020