PTSS door medische incidenten

14 juli 2020

Naar schatting krijgen in Nederland elk jaar 185.000 volwassenen te maken met medische fouten. Uit een nieuwe meting van de studie Victims in Modern Society blijkt dat slachtoffers van medische incidenten veel vaker kampen met psychische, werkgerelateerde, financiële, religieuze, en juridische problemen dan mensen die geen trauma hebben meegemaakt. Ongeveer 28% heeft zelfs ernstige PTSS symptomen.

Zo’n 56% van de slachtoffers van medische fouten komt in de problemen, zo blijkt uit het onderzoek: 
Victims of medical errors and the problems they face: a prospective comparative study among the Dutch population Peter G. van der Velden, Carlo Contino, Arno J. Akkermans, Marcel Das
European Journal of Public Health 2020 (Open Access)
Lees meer

Bron: Fonds Slachtofferhulp, 14 juli 2020