Presentatie eerste resultaten onderzoek Rituelen

29 januari 2018

Op zaterdag 17 februari aanstaande organiseren Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Nationaal Comité 4 en 5 mei de eerste resultaten van het meerjarig Rituelen-onderzoek. Er zal volop aandacht en gelegenheid zijn voor ontmoeting en discussie rondom het thema: hoe volgende generaties (willen) herdenken.

Meerjarig onderzoek Rituelen

Het meerjarig onderzoek is een samenwerking van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Het onderzoek focust op de vraag: hoe kunnen rituelen van herdenken en vieren rond de Tweede Wereldoorlog in de toekomst betekenisvol blijven? Doel van het onderzoek is om de praktijk van herdenken en vieren te versterken. Een van de deelonderzoeken richt zich op het herdenken door volgende generaties en de behoeften van jongeren aan herdenkingsrituelen.

Sprekers

Trudy Mooren en Bertine Verloop, onderzoekers bij Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld, doen in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderzoek naar herdenkingsrituelen en de uitwerking van herdenken op kinderen en jongeren. Zij zullen ingaan op de vraag hoe nieuwe generaties herdenken en met u in discussie gaan over wat de onderzoeksresultaten voor de praktijk betekenen. Sarah Feirabend, senior medewerker educatie bij het Nationaal Comité, introduceert het herdenkingsproject voor jongeren van het Nationaal Comité: Adopteer een Monument. Minka Bos heeft veel ervaring met het betrekken van jongeren bij herdenken. Zij vertelt over het project Oorlog in mijn buurt en zal ingaan op het belang van rituelen voor betrokkenheid van kinderen en ouderen. Zowel een oudere als een jongere zullen hun ervaring met dit project delen, waarbij een mooie verbinding ontstaat tussen generaties.

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht.

Vanwege een beperkt aantal plaatsen willen we u vragen zich aan te melden vóór maandag 5 februari door een email te sturen naar frank.vanderelst@4en5mei.nl