Platform multiproblematiek

21 juli 2020

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten domein overstijgend (sociaal, veiligheid, zorg, onderwijs etc) met elkaar samenwerken en de hulpverlening samen met het gezin op elkaar afstemmen. 

Vier kennisinstituten* bundelden hun krachten en stellen de beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen op één website beschikbaar: platformmultiproblematiek.nl. Hier delen en verbinden de instituten wetenschappelijke en praktische kennis en ervaringen over het werken met multiproblematiek. Lees meer

Bron: Movisie, 21 juli 2020


*Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut