Plan voor aanpak psychisch geweld

26 november 2020

PvdA, D66 en GroenLinks willen de aanpak van psychisch geweld verstevigen, waardoor slachtoffers beter geholpen kunnen worden. Zij hebben daarom een plan geschreven om deze vorm van geweld aan te pakken.

Zij geven daarvoor twee mogelijke richtingen aan. Lees er hier meer over en dowload de 'Consultatienota Aanpak psychisch geweld'

Bron: Roksoverheid, 26 november 2020