Overheid faalt in afhandeling watersnood Limburg

14 juli 2022

De overheid heeft de hoge verwachtingen die zij wekte na de watersnood in Limburg vorig jaar niet waargemaakt. Volgens veel  getroffenen is er geen sprake van ruimhartige vergoedingen en wordt er onvoldoende gekeken naar persoonlijke situaties. Daarnaast ontbreekt het in de schadeafhandeling aan snelheid en duidelijkheid.

Dat is de conclusie van de Nationale ombudsman die in een brief de minister van Justitie en Veiligheid verzoektt na te gaan hoe bij toekomstige crisissituaties voorkomen kan worden dat verwachtingen en toezeggingen niet waargemaakt worden.

Bron: Nationale ombudsman, 14 juli 2022