Overeenstemming over flexibele opvang asielzoekers

19 juni 2020

Provincies, gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan de handen ineen om de asielopvang beter te organiseren. Zij gaan het komende half jaar aan de slag met het maken van concrete plannen om de asielopvang in hun regio’s flexibeler te maken.

Door de samenwerking moet er in de toekomst beter ingespeeld kunnen worden op fluctuaties in de asielinstroom. Ook kan er beter aansluiting gevonden worden met inburgering, integratie of terugkeer. Dit wordt bereikt door drie soorten asielopvang vorm te geven: Gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties (gvl) waar asielzoekers de procedure starten en kunnen doorlopen. Lees meer over de flexibilisering van de opvang

Bron: Rijksoverheid, 19 juni 2020


Download hier de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen