Op zoek naar echte, ‘pure’ Duitsers: Jodenuitroeiing en Volksduitsersbevordering

12 november 2019

Dat identiteit in verschillende conteksten een andere inhoud kan hebben, laat het verhaal van Mala Rivka Kizel zien. Als Jodin weete ze uit de handen van de Nazi's te blijven doordat zij haar als Volksduitse konden zien. 

Dit najaar verscheen het boek Liever dier dan mens, waarin journalist Pieter van Os aan de hand van het overlevingsverhaal van de joodse Mala Rivka Kizel uit Warschau langs plaatsen, mensen en archieven reist om een beeld te kunnen geven van de leefwereld van zijn hoofdpersoon. De vrouw is inmiddels 93 jaar en als blonde tiener wist ze dankzij taalgevoel, geluk, charme en uiterlijk door te gaan als katholieke Poolse en, later in de oorlog, zelfs als Volksduitser. Die laatste etnische of raciale kwalificatie diende officieel te worden vastgesteld. Op Historiek een (licht aangepast) fragment uit het boek waarin SS’ers van de zogenoemde Einwandererzentralstelle haar onderwierpen aan een test, incluis schedelmeting. Lees meer.

Bron: Historiek, 12 november 2019